Statutaire zaken Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert WOCB

Statuten

De Stichting Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert is op 28 augustus 1964 statutair opgericht.
De statuten zijn laatstelijk gewijzigd op 29 augustus​ 2016.
Het WOCB heeft een bestuur dat uit vrijwilligers bestaat.

De doelen van het WOCB zijn:

  • het verminderen of voorkomen van eenzaamheid;
  • het bevorderen van welzijn en gezondheid;
  • het vergroten en versterken van laagdrempelige, informele netwerken in de wijk;
  • het versterken van sociaal kapitaal;
  • het activeren van buurtbewoners om vrijwillig initiatieven voor de wijk te ontplooien;
  • het activeren van buurtbewoners om deel te nemen aan activiteiten.

Fiscaal-juridisch

Kamer van Koophandel te Amsterdam nr. 41203272
Fiscaal nummer: 2952087
Beloningsbeleid: CAO Welzijn De bestuursleden zijn onbezoldigd

Jaarrekening

Download de jaarrekening 2020 van het WOCB (in PDF formaat) »