De Wijkkrant Buitenveldert is een onafhankelijke publicatie die wordt uitgegeven door het Huis van de Wijk Buitenveldert. Het is een gratis informatieorgaan voor en over bewoners van Buitenveldert, Zuidas en de Prinses Irenebuurt. De redactie bestaat uit vrijwilligers.

De Wijkkrant wordt volgens schema tien maal per jaar huis aan huis verspreid.

Klik op de afbeelding links/boven voor de meest recente digitale wijkkrant

Wilt u een advertentie plaatsen, raadpleeg dan de tarievenlijst voor het adverteren:
Download tarievenlijst in Pdf formaat »
Nadere informatie over het adverteren via email op: wijkkrantredactie@gmail.com »
Heeft u nieuws voor de buurt, dan ontvangen we dat graag via email op: wijkkrantredactie@gmail.com »
Sluitings- en verschijningsdata van de wijkkrant vindt u in het overzicht. Download verschijningsdata wijkkrant in Pdf formaat »