Het Huis van de Wijk Buitenveldert

Het Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert (WOCB) is de stichting achter het Huis van de Wijk Buitenveldert en als zodanig de subsidienemer. Het WOCB faciliteert welzijnsactiviteiten, exploiteert het café met keuken en verhuurt zalen. Gezamenlijk versterken deze de ontmoeting en samenwerking tussen verschillende mensen en organisaties.

Het kantoor van het WOCB is gevestigd in het Multifunctioneel Centrum Binnenhof. Zo'n 100 vrijwilligers zijn bij ons actief. Zij zetten zich op allerlei manieren in voor de buurt. Ze worden daarbij ondersteund door de beroepskrachten, waaronder de programmacoördinator. Statutaire zaken zoals onze doelstelling, missie, jaarverslag, jaarrekening en statuten treft u aan op de WOCB Statutenpagina.

Contact met het Huis van de Wijk Buitenveldert

E-mail: info@hvdwbuitenveldert.nl
Telefoon: Tel 020-644 99 36 »
Adres en route: zie de Contactpagina


Commissies

Binnen het WOCB zijn diverse commissies actief. Dit zijn: