Commissies van het Huis van de Wijk

Binnen het Huis van de Wijk zijn diverse commissies actief. Hieronder treft u enige informatie over ze aan.

Commissie Vrienden van het Gijsbrecht van Aemstelpark
gijsbrecht van amstelpark

Het Gijsbrecht van Aemstelpark is een stadspark in Buitenveldert in Amsterdam-Zuid. Het park ligt langs de Van Nijenrodeweg en strekt zich uit tussen de Amstelveenseweg en de Europaboulevard. Het park werd in 1963 vernoemd naar Gijsbrecht van Aemstel. Het werd in 1987 ingedeeld bij stadsdeel Buitenveldert, tussen 1998 en 2010 was dit Zuideramstel. Sinds 2010 valt het park onder stadsdeel Amsterdam-Zuid. In 2015 kreeg het Gijsbrecht van Aemstelpark de status van Rijksmonument. Met zijn lengte van 2100 meter is het langer dan het Vondelpark.

De Commissie Vrienden van het Gijsbrecht van Aemstelpark is op 2 juni 2015 ingesteld door de Wijkraad van Stichting Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert, een ANBI instelling met rechtspersoonlijkheid. Het Bestuur van de Commissie bestaat uit: Monique Disselhoff (Rijksmonumentenstatus, activiteiten, nieuwsbrief, voorzitter), Inge Boon (schoon, heel en veilig), Fieke Konijn (beplanting, kunst en cultuur) en Marjan Stoop (sport en bewegen).

De commissie organiseert met enige regelmaat activiteiten in het park, zoals een natuureducatieproject voor Ecokids en een wandeling met bewoners van een verzorgingshuis. Ze streeft ook naar verbinding met Zone2Source (Amstelpark), Zuidas (groene loper) en Sportas. Het aantal vrijwilligers en vrienden groeit bij elke activiteit.
De commissie benoemt het profiel van het park als: Monumentaal, verrassend en in beweging.
De commissie is bereikbaar via e-mail vriendengvapark@live.nl.

Commissie Ruimtelijke Ordening

De Commissie Ruimtelijke Ordening behartigt de belangen van bewoners op het gebied van de ruimtelijke ordening, mede in het licht van de (door)ontwikkeling van de Zuidas. De commissie bestudeert bestemmingsplannen, bouwplannen, verkeer en vervoerplannen, kapvergunningen, en al hetgeen van invloed is op de bereikbaarheid, de leefbaarheid, de veiligheid, de natuur en het milieu in Buitenveldert en Prinses Irenebuurt. Waar relevant en mogelijk spreekt de Commissie Ruimtelijke Ordening in en verdedigt haar standpunten. ROWOC streeft naar duidelijke informatie, communicatie en inspraak voor de bewoners. Zij onderhoudt daartoe contacten met onder meer Stadsdeel ZuiderAmstel, Centrale Stad, Bewonersplatform Zuidas en het Projectbureau Zuidas en rapporteert aan de Wijkraad.
De commissie is bereikbaar via het WOCB.

Het 4 en 5 mei comité

De vrijwilligers van het 4 en 5 mei comité van het Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert verzorgen al vele jaren de 4 mei herdenking. De herdenking, die plaats heeft op het Ontmoetingseiland in het Gijsbrecht van Aemstelpark, trekt ieder jaar een groeiend aantal belangstellenden. Hiernaast organiseert het comité het traditionele Bevrijdingsbal. Een happening waar heel Buitenveldert voor uitloopt. Gezien de toenemende belangstelling voor de herdenking is het comité dringend aan verjonging van zijn leden toe. Wij nodigen bewoners van onze wijk die de herdenking ook belangrijk vinden van harte uit zich aan te melden.
Het comité is bereikbaar via het WOCB.

Op de website van het Amsterdam 4+5 mei comité leest u meer over de vele activiteiten die in het kader van 4 en 5 mei in Amsterdam georganiseerd worden.