De klank van de kosmos

OBA-Hieronymus Bosch-Een mysterie

Jheronimus Bosch (Hieronymus Bosch): Een mysterie

Datum: Donderdag 6 februari 2020
Aanvang: 10:30 tot 11:30 uur
Toegang gratis
Locatie: OBA Buitenveldert, Willem van Weldammelaan 5

Jheronimus Bosch is een van de meest fascinerende en raadselachtige schilders in de westerse kunstgeschiedenis. Bosch is uniek, met name vanwege de vele, merkwaardige wezens die hij schildert. Die ontleent hij vaak aan de schriftelijke bronnen van zijn tijd, maar ze lijken ook te ontspruiten aan zijn fantasie.

In hoeverre wijkt Bosch af van zijn tijdgenoten en borduurt hij voort op de middeleeuwse traditie waaruit hij voortkomt? Om een beter begrip proberen te krijgen van het werk van Bosch bekijken we een paar werken grondig en proberen die in de context van zijn tijd te plaatsen.
Zo is het misschien moeilijk voorstelbaar dat Bosch een tijdgenoot is van Leonardo da Vinci en Michelangelo die op dat moment in Italië met hele andere kwesties bezig zijn.

Tijdens deze lezing werpt kunsthistorica dr. Kathleen Nieuwenhuisen licht op een aantal schilderijen van Jheronimus Bosch, waaronder De Tuin der Lusten, die in 2016 niet te zien was op de grote overzichtstentoonstelling van Bosch in het Noordbrabants Museum.

Programma van de gezamenlijke kerken 2020

Parochie Amstelland, locatie St. Augustinuskerk
Adres: Amstelveenseweg 965
Tel 020-646 06 83 »
Website: https://www.augustinusparochie.nl »

Eucharistievieringen: zaterdag om 19.00 uur, zondag om 10.30 uur
Elke eerste vrijdag van de maand om 9.15 uur: Eucharistieviering.

Het gehele programma in de Augustinuskerk kunt u vinden op onze website:
https://www.augustinusparochie.nl/agenda.html »

Boekpresentatie kerkkoor
Dit jaar, in juni 2020, bestaat het Latijns Parochiekoor (LPK) Cantemus Dominum, het kerkkoor van de Augustinuskerk in Amsterdam-Buitenveldert, 100 jaar! In het jubileumjaar zijn verschillende activiteiten gepland. De feestelijke 'aftrap' van het jubileumjaar was op:
zondag 24 november j.l. met de presentatie van het boek 'Honderd jaar zingen pro Deo' van Theo van der meer, tenor van het LPK.
Het is een boeiende en rijk geïllustreerde beschrijving van de geschiedenis van het koor tegen de achtergrond van grote veranderingen in de kerk en in de maatschappij.


Andrieskerk
De Christengemeenschap
Adres: A.J. Ernststraat 869
Tel 020-6420769 »
Website: https://amsterdam.christengemeenschap.nl »

Kerkdienst: zondag om 10.30 uur

Kind, karma en levenslot
Een korte cursus op drie dinsdagavonden (3, 10 en 17 maart) door Jacques Meulman en Marianne de Nooij over verbindend opvoeden in opeenvolgende levensfasen. Kosten €20, aanmelden voor 1 maart via tel. 020-4414949.


Kerk der Zevende-Dags-Adventisten
Adres: Pelgrimskerk, Van Boshuizenstraat 560
Website: https://www.adventist.nl »
Tel 06-51560807 »

Kerkdiensten elke zaterdag, de 7e dag van de week:
Bijbelstudie: aanvang 10.00 uur
Eredienst: aanvang 11.00 uur


Igreja Adventista do 7° Dia de língua Portuguesa
Todos os Sábados das 10 ás 12h15
Pelgrimskerk, Van Boshuizenstraat 560
Para mais informações:
email:  grupo.adv.amsterdam@hotmail.com »

Приглашаем всех желающих изучать Библию!
Каждую субботу с 10.00 до 11.00
Каждые  три месяца русские встречи.
информацию можно получить по тел.
Tel 06-15342163 »
email: denis95002@hotmail.com »


Pelgrimskerk
Adres: Van Boshuizenstraat 560.
Tel 020-6424995 »
Website:   https://www.pelgrimskerk.nu »

Kerkdiensten: aanvang 10.30 uur
Zondag 02-02  Ds. H.U. de Vries
       09-02  Ds. J.J.A. Doolaard
       16-02  Ds. H.U. de Vries
       23-02  Ds. S.F. Lanser
       01-03  Ds. H.U. de Vries
Elke vrijdag van 16.30 - 18.00 uur Kannen en Kruiken. Eerste vrijdag van de maand: maaltijd


De Goede Herder
Aanvang 10.30 uur
Zondag 02-02  Pastor E. Brussee (woord/comm. dienst)
       09-02  Pastor A. Koot
       16-02  Zr. M. Raassen (woord/comm. dienst)
       23-02  Pastor A. Koot
Woensdag 26-02 Aswoensdag, dienst om 19.30 uur


Parochie Amstelland, locatie De Goede Herder
Adres: Van Boshuizenstraat 420.
Tel 020-642 0843 »
(Dit is ook het telefoonnummer van pastor Kint)
Website: https://www.rkamstelland.nl/DGH/ »

Op zondag begint de viering om 10.30 uur. De viering is een woord-, gebed- en communieviering.

Na de viering is er op zondag de mogelijkheid om koffie te drinken en elkaar te ontmoeten. Een keer in de vier weken is er een woord-, gebed- en communieviering op dinsdag. Daarna is er o.l.v. pastor Kint een geloofsgesprek in de pastoreskamer.
Elke woensdag om 9.00 uur: oecumenisch morgengebed (getijdengebed). Na afloop kunnen we elkaar met koffie ontmoeten in de pastoreskamer.


Thomaskerk
Adres: Prinses Irenestraat 36
Telefoon: Tel 020-673 81 71 »
Website: https://www.thomaskerk.nl »

Kerkdiensten: iedere zondag om 10.30 uur

2 februari Ds. E.J. de Wijer
9 februari Ds. E.J. de Wijer
16 februari Ds. J. van Rijn
23 februari Ds. E.J. de Wijer


Pinkstergemeente Keerpunt
A.J. Ernststraat 302-304 (boven de bibliotheek)
Website: https://pinkstergemeente-amsterdam.nl/keerpunt »

"God wil jou ontmoeten"

Elke zondag hebben wij samenkomst om 10.00 uur.

Tijdens de dienst is er voor de kinderen créche en kinderdienst.
Om de week is er ook een tienergroep!
Ná de dienst drinken we graag een kopje koffie of thee met je!