Renovatiewerkzaamheden MFC Binnenhof

Aan de huurders, gebruikers, bezoekers en omwonenden van Multi Functioneel Centrum Binnenhof

Onderwerp: renovatiewerkzaamheden MFC Binnenhof

Geachte lezer,
Het klimaatsysteem van MFC Binnenhof wordt gerenoveerd. De werkzaamheden zijn van mei tot en met november 2019. Dit heeft gevolgen voor alle huurders van MFC Binnenhof, zij zijn inmiddels op de hoogte gebracht van de planning. Ook omwonenden van Gelderhof zullen iets merken van de werkzaamheden.

Het wandelpad van Magerhorst wordt tijdelijk afgesloten. Dit is nodig omdat de bouwmaterialen langs de achterzijde van de MFC worden aangevoerd. Zodoende blijft de toegankelijkheid van het schoolplein zoveel mogelijk in stand.

Op de brug naast de ingang van parkeergarage aan de Van Leyenberglaan wordt een tijdelijke ruimte voor kinderopvang Partou geplaatst.

Huurders en omwonenden kunnen last hebben van geluid als gevolg van boorwerkzaamheden. Deze werkzaamheden zullen met name buiten schooltijden plaatsvinden.

In november zullen de maatregelen voor het verbeteren en verduurzamen van het binnenklimaat van de MFC Binnenhof zijn afgerond. We doen er alles aan om de overlast voor u tot een minimum te beperken en om u zo goed mogelijk te informeren.

Meer informatie
Op de website van Huis van de Wijk vindt u meer informatie over de planning van de werkzaamheden. kijk op http://hvdwbuitenveldert.nl/renovatie.html »
Voor eventuele vragen of suggesties kunt u zich wenden tot Wouter van de Wolput van Archivolt de directievoerder van dit project.
Email: w.vanwolput@archivolt.eu ».

Info: Tel 020-644 99 36 » 
Email: info@hvdwbuitenveldert.nl »


Uitleg werkzaamheden t.b.v. de interne revitalisatie van het MFC gebouw

Download: Download hier de Uitleg werkzaamheden »