Organisaties in het Huis van de Wijk Buitenveldert


WOCB
Het Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert (WOCB) is een organisatie van vrijwilligers, voor en door bewoners van Buitenveldert en de prinses Irenebuurt. Het WOCB organiseert een breed aanbod van activiteiten voor de buurt.
Amsterdam International Community School Satellite Location
The Amsterdam International Community School is a Dutch International Primary and Secondary School offering international education in English. The Satellite Location is situated at the A.J. Ernststraat.
Algemene hulpdienst buitenveldert
De Stichting Algemene Hulpdienst Buitenveldert biedt hulpverlening aan individuele bewoners van Buitenveldert of groepen daarvan, die op grond van hun lichamelijke, geestelijke of sociale situatie hulp behoeven. Iedereen kan in principe bij de Hulpdienst aankloppen. De Hulpdienst geeft vooral praktische en eenvoudige hulp van korte duur.
Bewonersplatform Zuidas BPZ
Het Bewonersplatform Zuidas (BPZ) is een koepel van organisaties die belang hebben bij de ontwikkelingen rond de Zuidas. Het bewonersplatform rekent het tot zijn taak om voortdurend kritisch na te gaan of in de plannen voldoende rekening gehouden is met de belangen van de bewoners en gebruikers. Daarbij gaat het zowel om de plannen zelf als om de te verwachten overlast voor de bewoners tijdens de werkzaamheden.
Dynamo
Dynamo stimuleert en ondersteunt bewoners om actief deel te nemen aan de samenleving. Ze stimuleert mensen hun capaciteiten en talenten te ontdekken en eventuele problemen zelf op te lossen en brengt buurtbewoners met elkaar in contact.
Merkelbachschool
De Merkelbachschool is een eigentijdse openbare basisschool. Ze verbindt klassiek leren op basis van beproefde methodes met vooruitstrevend projectonderwijs waarin onderzoekend en ondernemend leren centraal staan. De school is van oorsprong relatief klein en heeft een unieke persoonlijke sfeer.
Ouderenadviesraad Amsterdam-Zuid
De Ouderen Advies Raad in Amsterdam Zuid (OAR AZ) heeft als doel het behartigen van de belangen van ouderen in Stadsdeel Zuid. De OAR AZ bestaat uit vrijwilligers die maatschappelijk op verschillende terreinen ervaren zijn.
Ouder- en Kindteam Buitenveldert & Zuidas
Het Ouder- en Kindteam Buitenveldert & Zuidas: opvoeden, opgroeien, gezondheid en ontwikkeling. Het team denkt mee met en geeft tips aan ouders en jongeren. Samen zorgen ze dat je snel de juiste hulp of ondersteuning krijgt.
Partou
Partou biedt dagopvang, peuteropvang en BSO. Achter de schermen ondersteunt het landelijk servicekantoor de vestigingen.
Puur Zuid
Bij PuurZuid kan elke inwoner van Amsterdam-Zuid vragen stellen over maatschappelijke dienstverlening.
Sociaal Loket
Het Sociaal loket geeft informatie, advies en ondersteuning op gebied van wonen, zorg en welzijn. Het doel van het loket is u zo te helpen dat u weer zelfstandig verder kunt.De medewerkers van het Sociaal Loket gaan met u in gesprek om uw vraag helder te krijgen. Soms kunt u daarna zelf verdere stappen te zetten, of wijzen de medewerkers u de weg naar de juiste instellingen.
Voorschool Villa Fleur
Voorschool Villa Fleur biedt samen spelen en leren met kinderen uit de buurt van 2 t/m 4 jaar. Jonge kinderen leren vooral door te spelen. De voorschool geeft uw kind een goede start in het onderwijs.
Huurteam Zuid
!Woon geeft bewoners informatie en advies over huren, kopen, energie, organisatie en participatie. Ze is er voor huurders, kopers en woningzoekenden. Een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk, het belang van de bewoners staat voorop.